GT&C

Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

I. Általános feltételek

§ 1 Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet Ön a www.avush.com weboldalon keresztül köt velünk, mint szolgáltatóval (Avush). Eltérő megállapodás hiányában tiltakozunk az Ön által alkalmazott saját feltételek beillesztése ellen.

(2) Az alábbi rendelkezések értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenységének gyakorlása során jár el.

§ 2 A szerződés megkötése

(1) A szerződés tárgya az áruk eladása.

(2) Azzal, hogy az adott terméket a weboldalunkon elhelyezzük, kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek a szerződés megkötésére a termékleírásban szereplő feltételek szerint.

(3) A szerződés az online kosárrendszeren keresztül jön létre az alábbiak szerint:
A megvásárolni kívánt áruk a "kosárba" kerülnek. A "kosarat" a navigációs sávban található megfelelő gomb segítségével hívhatja fel, és ott bármikor módosíthatja.
A "Pénztár" oldal meghívása és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a megrendelés összes adata végül ismét megjelenik a megrendelés áttekintő oldalán.
Ha Ön azonnali fizetési rendszert (pl. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) használ fizetési módként, akkor vagy a webáruházunkban található megrendelés áttekintő oldalára kerül, vagy először átirányítjuk az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalára.
Ha a rendszer átirányítja Önt az adott azonnali fizetési rendszerbe, válassza ki a megfelelő lehetőséget, vagy adja meg adatait. Végül visszairányítjuk Önt az online áruházunkba, a megrendelés áttekintő oldalára.
A megrendelés elküldése előtt lehetősége van minden adatot újra ellenőrizni, módosítani (az internetes böngésző "vissza" funkcióján keresztül is) vagy törölni a vásárlást.
A megrendelés elküldésével a "Vásárolj most" gombra kattintva Ön jogilag kötelező érvényűen elfogadja az ajánlatot, amivel a szerződés létrejön.

(4) Az ajánlat elkészítésére vonatkozó kérései Önre nézve nem kötelező érvényűek. Mi szöveges formában (pl. e-mailben) kötelező érvényű ajánlatot nyújtunk be Önnek, amelyet Ön 5 napon belül elfogadhat.

(5) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása e-mailben történik, részben automatikusan. Ezért Önnek biztosítania kell, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes legyen, az e-mailek fogadása technikailag biztosított legyen, és különösen, hogy azt ne akadályozzák meg SPAM-szűrők.

§ 3 Szerződés időtartama / felmondás

Ha a szerződés ismétlődő/állandó szolgáltatásokra (előfizetés) vonatkozik, a szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződő felek mindegyike jogosult az ilyen szerződést a következő szállítási határidőig indoklás nélkül felmondani. A rendkívüli felmondás joga, különösen a fő szerződéses kötelezettségek ismételt megszegése esetén, nem érinti a rendkívüli felmondás jogát.

A lemondás az ügyfélfiókban az "Előfizetés" menüponton keresztül, majd ott a "Lemondási űrlapon" vagy szöveges formában (postai úton vagy e-mailben) történhet.

4. § Fenntartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

§ 5 Felelősség

(1) Minden esetben korlátlanul felelünk az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért. Továbbá korlátlanul felelünk minden szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, a hiba csalárd elhallgatása esetén, a vétel tárgyának minőségére vonatkozó garancia vállalása esetén és minden egyéb, törvényben szabályozott esetben.

(2) A törvényes jótállás körébe tartozó hibákért való felelősségre a vásárlói tájékoztatónk (II. rész) vonatkozó rendelkezése az irányadó.

(3) Amennyiben ez lényeges szerződéses kötelezettségeket érint, a mi felelősségünk a könnyű gondatlanságért a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan lényeges kötelezettségek, amelyek a szerződés jellegéből fakadnak, és amelyek megszegése veszélyeztetné a szerződés céljának elérését, valamint olyan kötelezettségek, amelyeket a szerződés tartalma szerint a szerződés céljának elérése érdekében a szerződés ránk ró, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartására Ön rendszeresen számíthat.

(4) Nem jelentős szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a felelősség kizárásra kerül a kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén.

(5) Az interneten keresztüli adatkommunikáció nem garantálható, hogy a technika jelenlegi állása szerint hibamentes és/vagy mindig rendelkezésre áll. E tekintetben nem vállalunk felelősséget a weboldal és az ott kínált szolgáltatás folyamatos vagy megszakítás nélküli elérhetőségéért.

§ 6 Jogválasztás, teljesítés helye, joghatóság helye

(1) A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelem ennek következtében nem szűnik meg (kedvezőség elve).

(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatokból eredő valamennyi szolgáltatás teljesítési helye, valamint a joghatóság helye a székhelyünk, amennyiben Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik Németországban vagy az EU-ban általános joghatósággal, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában ismeretlen. Ez nem érinti azt a jogot, hogy más törvényes illetékességi helyen is keresetet nyújtson be a bíróság előtt.

(3) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

_______

II. Ügyfélinformációk

1. Az eladó személyazonossága

Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (ODR-platform), amely a következő címen érhető el http://ec.europa.eu/odr.

2. A szerződés megkötésére vonatkozó információk

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződés megkötése és a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) 2. §-a szerint történnek.

3. Szerződéses nyelv, szerződésszöveg tárolása

3.1 A szerződés nyelve az angol.

3.2 A szerződés teljes szövegét nem tároljuk. A megrendelés elküldése előtt az online kosárrendszeren keresztül a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. Miután a megrendelés beérkezett hozzánk, a megrendelés adatait, a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkat és az Általános Szerződési Feltételeket e-mailben ismét elküldjük Önnek.

3.3 Az online kosárrendszeren kívüli ajánlatkérések esetén Ön a szerződéses adatokat egy kötelező érvényű ajánlat részeként szöveges formában, például e-mailben kapja meg, amelyet kinyomtathat vagy elektronikusan elmenthet.

4. Az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzői a vonatkozó ajánlatban találhatók.

5. Arak és fizetési módok

5.1 A vonatkozó ajánlatokban szereplő árak, valamint a szállítási költségek teljes árat jelentenek. Tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

5.2 A felmerülő szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ezek a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gombon keresztül hívhatók le, a rendelési folyamat során külön feltüntetésre kerülnek, és Önt további költségek terhelik, kivéve, ha ingyenes szállítást ígértek.

5.3 Az Ön számára elérhető fizetési módok a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően kijelölt gomb alatt jelennek meg.

5.4 Amennyiben az egyes fizetési módok másként nem rendelkeznek, a megkötött szerződésből eredő fizetési követelések azonnal esedékesek.

6. Szállítási feltételek

6.1 A szállítási feltételek, a szállítási határidő és az esetlegesen fennálló szállítási korlátozások a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt találhatók.

6.2 Ha Ön fogyasztó, törvényileg szabályozott, hogy az eladott termék szállítás közbeni véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata csak az áru átadásakor száll át Önre, függetlenül attól, hogy a szállítás biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan egy, a vállalkozó által meg nem nevezett fuvarozó céget vagy más módon kijelölt személyt bízott meg a szállítás elvégzésével.

7. Törvényes felelősség a hibákért

7.1 A törvényes hibafelelősségi jogok érvényesek.

7.2 Fogyasztóként arra kérjük Önt, hogy az árut a kiszállítás után azonnal ellenőrizze a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokról a lehető leghamarabb értesítsen minket és a fuvarozót. Ha ennek nem tesz eleget, az nem befolyásolja a törvényes szavatossági igényeit.

Bevásárlókosár
Görgessen a tetejére